معنی و ترجمه کلمه فال گرفتن به انگلیسی فال گرفتن یعنی چه

فال گرفتن

soothsay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها