معنی و ترجمه کلمه فاکتور مقدماتى به انگلیسی فاکتور مقدماتى یعنی چه

فاکتور مقدماتى

proforma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها