معنی و ترجمه کلمه فایده بردن به انگلیسی فایده بردن یعنی چه

فایده بردن

benefit
gain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها