معنی و ترجمه کلمه فتح و ظفر به انگلیسی فتح و ظفر یعنی چه

فتح و ظفر

triumph
victory
winning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها