معنی و ترجمه کلمه کسر عمل به انگلیسی کسر عمل یعنی چه

کسر عمل

deficit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها