معنی و ترجمه کلمه pseudocatalysis به فارسی pseudocatalysis یعنی چه

pseudocatalysis


شيمى : شبه کاتاليزور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها