معنی و ترجمه کلمه فلوت زدن به انگلیسی فلوت زدن یعنی چه

فلوت زدن

fife
flute
pipe

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها