معنی و ترجمه کلمه فترتى به انگلیسی فترتى یعنی چه

فترتى

recessional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها