معنی و ترجمه کلمه فتق بند به انگلیسی فتق بند یعنی چه

فتق بند

jockstrap
truss


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها