معنی و ترجمه کلمه فتق داشتن به انگلیسی فتق داشتن یعنی چه

فتق داشتن

herniate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها