معنی و ترجمه کلمه فتنه انگیزى به انگلیسی فتنه انگیزى یعنی چه

فتنه انگیزى

devilry
deviltry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها