معنی و ترجمه کلمه فتوالکتریسیته به انگلیسی فتوالکتریسیته یعنی چه

فتوالکتریسیته

photoelectricity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها