معنی و ترجمه کلمه فتوى دادن به انگلیسی فتوى دادن یعنی چه

فتوى دادن

adjudge
adjudicate
arbitrate
judge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها