معنی و ترجمه کلمه فتوى دهنده به انگلیسی فتوى دهنده یعنی چه

فتوى دهنده

adjudicator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها