معنی و ترجمه کلمه فتو ولتائیک به انگلیسی فتو ولتائیک یعنی چه

فتو ولتائیک

photovoltaic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها