معنی و ترجمه کلمه فحاش به انگلیسی فحاش یعنی چه

فحاش

abuser
black guardly
foul mouthed
foulmouthed
reviler
scurrile
scurrilous
sharp tongued
vilifier
vituperative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها