معنی و ترجمه کلمه فرآورى به انگلیسی فرآورى یعنی چه

فرآورى

procreation
procreator
production

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها