معنی و ترجمه کلمه فراتراوش به انگلیسی فراتراوش یعنی چه

فراتراوش

transpiration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها