معنی و ترجمه کلمه فراخوانى با ارجاع به انگلیسی فراخوانى با ارجاع یعنی چه

فراخوانى با ارجاع

call by reference

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها