معنی و ترجمه کلمه فراخى به انگلیسی فراخى یعنی چه

فراخى

ampleness
amplitude
extent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها