معنی و ترجمه کلمه فرارى یا پناهنده اى که درموقع جنگ محل خود را تخلیه مى کند به انگلیسی فرارى یا پناهنده اى که درموقع جنگ محل خود را تخلیه مى کند یعنی چه

فرارى یا پناهنده اى که درموقع جنگ محل خود را تخلیه مى کند

evacuee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها