معنی و ترجمه کلمه فرار از مرکز به انگلیسی فرار از مرکز یعنی چه

فرار از مرکز

centrifugal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها