معنی و ترجمه کلمه فرار از پرداخت مالیات به انگلیسی فرار از پرداخت مالیات یعنی چه

فرار از پرداخت مالیات

tax evasion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها