معنی و ترجمه کلمه فرار با شتاب به انگلیسی فرار با شتاب یعنی چه

فرار با شتاب

scamper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها