معنی و ترجمه کلمه فرار و اختقا از ترس توقیف به انگلیسی فرار و اختقا از ترس توقیف یعنی چه

فرار و اختقا از ترس توقیف

escapade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها