معنی و ترجمه کلمه فرار کردن با معشوق به انگلیسی فرار کردن با معشوق یعنی چه

فرار کردن با معشوق

elope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها