معنی و ترجمه کلمه فرار کننده و دو شونده از نور به انگلیسی فرار کننده و دو شونده از نور یعنی چه

فرار کننده و دو شونده از نور

photonegative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها