معنی و ترجمه کلمه فراز خط به انگلیسی فراز خط یعنی چه

فراز خط

modulus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها