معنی و ترجمه کلمه فراز گراى به انگلیسی فراز گراى یعنی چه

فراز گراى

ascendant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها