معنی و ترجمه کلمه فراسرخ به انگلیسی فراسرخ یعنی چه

فراسرخ

ultrared

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها