معنی و ترجمه کلمه فراصوت شناسى به انگلیسی فراصوت شناسى یعنی چه

فراصوت شناسى

supersonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها