معنی و ترجمه کلمه فراصوت به انگلیسی فراصوت یعنی چه

فراصوت

supersonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها