معنی و ترجمه کلمه فراموش کردن به انگلیسی فراموش کردن یعنی چه

فراموش کردن

disremember
forget
forgotten
misremember

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها