معنی و ترجمه کلمه فرانسوى مآبى به انگلیسی فرانسوى مآبى یعنی چه

فرانسوى مآبى

gallicism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها