معنی و ترجمه کلمه فرانسوى مآب شدن به انگلیسی فرانسوى مآب شدن یعنی چه

فرانسوى مآب شدن

gallicize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها