معنی و ترجمه کلمه فرانسیم به انگلیسی فرانسیم یعنی چه

فرانسیم

Francium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها