معنی و ترجمه کلمه فراهم آمدن به انگلیسی فراهم آمدن یعنی چه

فراهم آمدن

forgather
troop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها