معنی و ترجمه کلمه فراوانى به انگلیسی فراوانى یعنی چه

فراوانى

abondance
abundance
affluence
ampleness
amplitude
exuberance
frequency
lavish
luxuriance
plenitude
plentitude
plenty
profusion
rampancy
redundancy
super abundance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها