معنی و ترجمه کلمه فراوان بودن به انگلیسی فراوان بودن یعنی چه

فراوان بودن

abound
exuberate
teem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها