معنی و ترجمه کلمه فراکاشتن به انگلیسی فراکاشتن یعنی چه

فراکاشتن

transplant
transplantation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها