معنی و ترجمه کلمه فراکاشتگر به انگلیسی فراکاشتگر یعنی چه

فراکاشتگر

transplanter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها