معنی و ترجمه کلمه فراکوچ کننده به انگلیسی فراکوچ کننده یعنی چه

فراکوچ کننده

transmigratory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها