معنی و ترجمه کلمه فراگیرى ماشین به انگلیسی فراگیرى ماشین یعنی چه

فراگیرى ماشین

machine learning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها