معنی و ترجمه کلمه فرایند ترتیبى به انگلیسی فرایند ترتیبى یعنی چه

فرایند ترتیبى

sequential process

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها