معنی و ترجمه کلمه فرا آشکار به انگلیسی فرا آشکار یعنی چه

فرا آشکار

transpicuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها