معنی و ترجمه کلمه فرا فرستادنى به انگلیسی فرا فرستادنى یعنی چه

فرا فرستادنى

transmissible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها