معنی و ترجمه کلمه فرا گرفتن به انگلیسی فرا گرفتن یعنی چه

فرا گرفتن

comprehend
ingurgitate
insphere
learn
lick
suffuse
surround

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها