معنی و ترجمه کلمه فرا گرفتگى به انگلیسی فرا گرفتگى یعنی چه

فرا گرفتگى

intake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها