معنی و ترجمه کلمه فربه کردن به انگلیسی فربه کردن یعنی چه

فربه کردن

fatten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها