معنی و ترجمه کلمه فربه کننده به انگلیسی فربه کننده یعنی چه

فربه کننده

plumper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها